Новини Компанії

Семінар МБРР “Екологічні та соціальні запобіжні політики”

Опубліковано: 17.06.2019

Сферою діяльності “ІК-ПРОЕКТ” як компанії, що надає консультаційні послуги в галузі будівництва, нерідко є масштабні проекти, реалізація яких сполучена з соціальними, екологічними, етнокультурними ризиками та значними ризиками на навколишнє середовище. Управління такими впливами є однією з задач інженера-консультанта.

Для орієнтації в передових екологічних стратегіях і переймання кращих світових практик ми регулярно навчаємось. Так, зокрема, 11 чеврня 2019 року керівництво компанії “ІК-ПРОЕКТ” відвідало навчальний семінар з питань оновлення соціальних і екологічних політик Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР) під час реалізації проектів, які фінансує Банк.

Інтерактивний семінар за темою “Екологічні та соціальні запобіжні політики” розкривав такі політики Банку, як Оцінка впливу на екологію, Вимушене переселення при реалізації будівельних проектів, Розкриття інформації зацікавленим сторонам тощо.

Навчальний блок був надзвичайно корисним: висвітлюючи фактори та стратегії вимушеного переселення під час реалізації масштабних будівництв, екологічного скрінінгу, оцінки та розробки екологічної програми будівельного проекту,  він збагатив нас як практичними інструментами та критеріями, призначеними для оцінки екологічних та соціальних ризиків, ефектів, наслідків будівництва, так і планами конкретних стратегій, що рекомендуються Міжнародним банком для попередження, мінімізації, зменшення, пом’якшення, перенесення та компенсації негативних впливів, спричинених проектом.

Крім того, наголошувалось на таких гострих для України проблемах, як:

  • розходження між настановами Світового банку та національними регуляторними нормами,
  • брак конкретних вимог екології та соціальних питань у переважній більшості тендерної документацції,
  • недостатнє врахування вимог Банку у проектно-кошторисній документації.

Організаторами семінару підкреслювалася необхідна системного підходу до реалізації будівельних проектів за допомогою єдиної стратегічної документально визначеної рамки, що діє від старту до фіналу проекту.

Серед важливих питань також порушувались:

  • форми аналізу, моніторингу та звітування про екологічний вплив проекту, типові помилки у даній області;
  • розкриття інформації про проект громадськості: його ступінь, методи та масштаби;
  • розподіл відповідальності між сторонами за виконання проектів у партнерстві та колективних проектів;
  • кращі практики залучення і консультування зацікавлених сторін, механізм прийому та розгляду скарг на рівні проекту.

Наприклад, найчастіше в інженерно-консультаційній діяльності доводиться мати справу з наслідками порушень, допущених на попередніх стадіях реалізації проекту:

Зазначений захід був напрочуд насиченим і дієвим, містячи інформативні чек-лісти та контрольні списки, відпрацьовані форми та, звісно, прямі посилання на актуальну документацію на відкритих мережевих ресурсах установ і організацій.  Практичні кейси, дискусія та рефлексивні опитувальники органічно доповнили теорію, дозволивши застосувати отриманий матеріал до реалій української будівельної галузі, розглянути варіанти можливих дій, дослідити поле нормувань та відповідальності.

Стратегічна ланка “ІК-ПРОЕКТ” збагатила арсенал компанії найновішим інструментарієм і готова застосувати його під час надання наших послуг.

З будь-яких питань готові проконсультувати Вас: +38 (050) 298 89 22ik-proekt@ukr.net.