Новини Компанії

“ІК-ПРОЕКТ” ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ ISO

Опубліковано: 17.07.2019

Протягом останнього року компанія «ІК-ПРОЕКТ», наряду з власне виробничою діяльністю, займалася впровадженням системи управління якістю (СУЯ) у рамках реалізації проекту «Розробка та впровадження системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». Сертифікат відповідності ISO 9001 є зовнішнім незалежним підтвердженням досягнення вимог стандарту.

Управління якістю на підприємстві

Запровадити систему управління якістю — стратегічне рішення організації, яке може допомогти поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо сталого розвитку. Запровадження системи управління якістю на основі стандарту ISO 9001:2015 дає організації:

a) здатність постійно постачати продукцію та послуги, які задовольняють вимоги замовників, а також застосовні законодавчі та регламентувальні вимоги;

b) створення можливостей для підвищення задоволеності замовників;

c) урахування ризиків і можливостей, пов’язаних із середовищем і цілями організації;

d) здатність демонструвати відповідність установленим вимогам до системи управління якістю [2].

Відповідність вимогам і рекомендаціям цих стандартів говорить про здатність підприємства підтримувати стабільність якості і покращувати результативність своєї роботи, свідчить про деякий рівень надійності постачальника. З точки зору багатьох західних і японських компаній, відповідність вимогам ISO 9001 це той мінімальний рівень, який дає можливість входження в ринок [1].

Cтандарт ДСТУ ISO 9001:2015

Сертифікацію в сфері управління якістю здійснює Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization for Standartization, ISO). Серед розроблених стандартів ISO серія ISO 9000 застосовується при організації системи менеджменту якості, висуваючи єдині вимоги до управління організацією з точки зору її якості. Стандарти серії ISO 9000, прийняті більш ніж 160 країнами світу як національні, можуть бути застосовні до будь-яких підприємств, незалежно від їх чисельності, обсягу випуску і сфери діяльності. В Україні стандарт приведений в статус національного та успішно застосовується в практиці вітчизняних компаній вже близько тридцяти років.

Стандарт ISO 9001:2015 є найсучаснішим виданням документу, де застосовано концепцію ризик-менеджменту та процесний підхід, враховано контекст (середовище) організції, переглянуто акценти в базових принципах систем управління. Діяльність підприємства організується з допомогою циклу безперервного поліпшення процесів Плануй-Дій-Перевіряй-Роби (PDCA), що виводить керування на системний рівень. Все це допомагає підприємству реалізувати ключовий принцип менджменту ISO – орієнтацію на замовника: розуміти поточні й майбутні потреби, відповідати вимогам клієнтів та прагнути до перевищення їхніх очікувань [3].

Переглянути офіційне видання національного стандарту України Стандарт ISO 9001 «Системи менеджменту якості. Вимоги.» (PDF).

Система управління якістю ТОВ «ІК-ПРОЕКТ»

Процедура впровадження системи управління якістю в «ІК-ПРОЕКТ» була закономірно тривалою, оскільки вимагала системного аналізу всіх аспектів діяльності організації, розробки, тестування та налагодження нових, більш сучасних та ефективних, методів менеджменту робочих процесів. Персонал «ІК-ПРОЕКТ» регулярно проходив навчання з питань впровадження СУЯ, її використання, а також проведення щорічних внутрішніх аудитів уже впровадженої Системи.

В рамках процесу впровадження СУЯ в компанії «ІК-ПРОЕКТ» розроблено та запроваджено біля двадцяти регламентів бізнес-процесів. Відтепер наша діяльність відповідає міжнародним стандартам якості через регламентовану систему напрямків роботи:

В результаті довгого шляху «ІК-ПРОЕКТ» нарешті отримав сертифікати відповідності своєї системи управління якістю стандарту ISO 9001:2015 у сфері діяльності «надання послуг з інжинірингу в сфері будівництва», а саме в наданні таких послуг:

Сьогодні «ІК-ПРОЕКТ» є однією з небагатьох організацій в будівельній галузі України, чия діяльність офіційно сертифікована та відповідає стандартам якості ISO.

Ми готові надавати наші послуги на міжнародному рівні якості.

Ознайомитися з вимогами стандарту ISO 9001:2015: НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю ВИМОГИ. Видання офіційне (PDF).

Читайте також:

Джерела:

  1. Сертифікація систем менеджменту: ISO 9001 // офіційний вебсайт Global Certific.
  2. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю ВИМОГИ. Видання офіційне (PDF).
  3. Лисенко О. М. Системи управління якістю: особливості впровадження згідно з новою версією ISO 9001 // Вісник східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – Черкаси, вип. 1 (20), 2016 (PDF).