Законодавство

Перелік документів, які регулюють чи пов’язані з діяльністю інженера-консультанта

Коректну організацію будівельного процесу в Україні здійснює інженер-консультант. Для інженерно-консультаційних послуг потрібно чітко орієнтуватись в актуальному законодавстві, дотичному до інженерно-консультаційної діяльності. Причому, перелік таких документів постійно розширюється та доповнюється новими змінами (законодавство у даній сфері є досить молодим та стрімко розвивається). Оскільки інженерно-консультаційні послуги є основним напрямком нашої діяльності, фахівці компанії “ІК-ПРОЕКТ” тримають руку на пульсі законодавчих змін, відслідковують їх та інформують широку громадськість про нововведення і реформи у сфері.

Нижче подані переліки законодавчих актів та документів, що регулюють або пов’язані з діяльністю інженера-консультанта. Вони стануть у нагоді як інженерам-консультантам, так і решті учасників будівельного процесу.

[ Матеріали підготовлені Міждержавною гільдією інженерів-консультантів. Всі посилання ведуть на версії, що підтримуються в актуальному стані. ]

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів і документів,
які регулюють питання щодо діяльності інженера-консультанта

Назва, дата та номер нормативно-правового акта Примітка
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV Ст. 881: право замовника укладати договір про надання послуг із здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень
Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV «Про архітектурну діяльність» Ст. 1: визначення інжинірингової діяльності
Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV «Про автомобільні дороги» Ст. 6: залучення кваліфікованих інженерів-консультантів
Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1065 Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування Вперше передбачено обов’язкове залучення інженера-консультанта до спорудження окремих об’єктів
Наказ Мінсоцполітики від 23.06.2017 № 1050 Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках П. 5: визначення інженера-консультанта
Наказ Мінекономрозвитку від 26.10.2017р. № 1542 про затвердження змін до Державного класифікатора професій До ДК 003:2010 включено нову професію «інженер-консультант (будівництво)», стор. 6 Зміни № 6
Зміна № 11 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи») (наказ Мінрегіону від 08.08.2017 № 192 зі змінами, внесеними наказом від 29.12.2017 № 350) Затверджено Кваліфікаційні характеристики професії «інженер-консультант (будівництво)»
Зміни до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (наказ Національного органу стандартизації  від 16.04.2018  № 102) Встановлено можливість визначення у кошторисі витрат на залучення інженера-консультанта

 

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, що 
пов’язані з діяльністю інженера-консультанта 

та мають використовуватися ним в межах повноважень при наданні послуг

 1. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X
 5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III,
 6. Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»
 7. Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV «Про архітектурну діяльність»
 8. Закон України від 16.11.1992 № 2780-XII «Про основи містобудування»
 9. Закон України від 14.10.1994 № 208/94-ВР «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»
 10. Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці»
 11. Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля»
 12. Закон України від 08.06.2000 № 1805-III «Про охорону культурної спадщини»
 13. Закон України від 18.03.2004 № 1626-IV «Про охорону археологічної спадщини»
 14. Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права»
 15. Закон України від 22.06.2017 № 2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель»

 

 1. ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, НАКАЗИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ІНШІ НПА

2.1 ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 1. Постанова КМУ від 12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд»
 2. від 01.03.2006 № 240 «Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування»
 3. Постанова КМУ  від 23.05.2011 № 547 «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу»
 4. Наказ Мінрегіону від 19.04.2018 № 97 «Про затвердження Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами» (МЮ від 15.05.2018 № 593/32045)

2.2. ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03. 2016 № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками»
 3. Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1164 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»
 4. Наказ Мінрегіону від 21.12.2016 № 331 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за додержанням суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками» (МЮ від 18.01.2017 № 73/29941)
 5. Наказ Мінрегіону від 09.08.2017 №194 «Деякі питання функціонування інформаційної системи при здійсненні ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками» (МЮ від 08.09.2017 № 1110/30978»

2.3. ПРОФЕСІЙНА АТЕСТАЦІЯ ФАХІВЦІВ. ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ

 1. Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»
 2. ISO/IEC 17024:2012 «Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу»
 3. Наказ Мінекономрозвитку від 08.02.2017 № 161 «Про затвердження Положення про Національне агентство з акредитації України»
 4. Постанова КМУ від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»
 5. Наказ Мінрегіону № 93 від 25.06.2011 «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію»
 6. Наказ Мінрегіону від 01.09.2011 № 172 «Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів» (МЮ від 09.2011 №1099/19837)
 7. Наказ Мінрегіону від 13.10.2014 № 282 «Про затвердження Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності» (МЮ від 11.2014 № 1368/26145)
 8. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64: «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» (Зміни № 8, 11)

2.4. ОТРИМАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ

 1. Наказ Мінрегіону від 07.07.2011 № 109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» (МЮ від 22.07.2011 № 912/19650)
 2. Наказ Мінрегіону від 31.05.2017 № 135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень» (МЮ від 09.06.2017 № 714/30582)
 3. Постанова НКРЕ від 17.01.2013 № 32 «Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж» (МЮ від 08.02.2013 № 236/22768)
 4. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015№ 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (МЮ від 06.11.2015 № 1379/27824)
 5. Постанова КМУ від 30.09.2015 № 813 «Про визначення незалежних організацій, які проводять незалежну експертизу вихідних даних проектів будівництва об’єктів газотранспортної або газорозподільної системи»
 6. Наказ Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» (МЮ від 07.10.2008 № 936/15627)
 7. Наказ Мінжитлокомунгоспу від 29.10.2009 № 334, Постанова НКРЕ від 10.2009 № 1232 «Про затвердження Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж» (МЮ від 25.11.2009 № 1138/17154)
 8. Наказ Міноборони від 14.11.2013 № 771 «Про затвердження Правил надання технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки» (МЮ від 22.11.2013 № 1988/24520)

2.5. РОЗРОБЛЕННЯ, ЕКСПЕРТИЗА І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В АРХІТЕКТУРНІЙ ДІЯЛЬНОІСТІ

 1. Постанова КМУ від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 2. Наказ Мінрегіону від 16.05.2011 № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів» (МЮ від 01.06.2011 № 651/19389)
 3. Наказ Мінрегіону від 5.08.2017 № 204 «Деякі питання здійснення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів» (МЮ від 18.09.2017 № 1140/31008)
 4. Наказ Мін’юсту від 28.09.2012 № 1437/5 «Про затвердження форм та описів актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України» (МЮ від 02.10.2012 № 1674/21986)
 5. Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»
 6. Розпорядження КМУ від 30.05.2011  № 550 «Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Державною службою інтелектуальної власності платних адміністративних послуг»

2.6. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ У БУДІВНИЦТВІ

 1. Постанова КМУ від 01.08.2005 № 66 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»
 2. Постанова КМУ від 08.09.1997 № 995 «Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії»
 3. Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури»
 4. Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»
 5. Постанова КМУ від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»
 6. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1065 «Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування»
 7. Наказ Мінжитлокомунгоспу від 12.05.2009 № 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень» (МЮ від 19.06.2009 № 549/16565)
 8. наказ Мінсоцполітики від 23.06.2017 № 1050 «Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (МЮ від 08.09.2017 № 1111/30979)
 9. Рішення органів місцевого самоврядування про затвердження Порядків залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

2.7. ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ПРИЙНЯТТЯ ОБ’ЄКТА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

 1. Постанова КМУ від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»
 2. Постанова КМУ від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»
 3. Постанова КМУ від 07.7.2017 № 406 «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію»
 4. Наказ Мінрегіону від 24.11.2014 № 325 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві» (МЮ від 12.12.2014 № 1590/26367)
 5. Наказ Мінрегіону від 24.06.2011 № 92 «Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів» (МЮ від 19.07.2011 № 885/19623)

2.8. ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД

 1. Постанова КМУ від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»
 2. Постанова КМУ від 19.08.2015 № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю»
 3. Постанова КМУ від 06.04.1995 № 244 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»
 4. Постанова КМУ від 19.08.2015 № 698 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду»
 5. Постанова КМУ від 7 червня 2017 р. № 399 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю»
 6. Наказ Мінрегіону від 15.05.2012 №240 «Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» (МЮ від 04.07.2012 за № 1116/21428)

Коли даний перелік буде доповнюватися новими законодавчими документами, ми повідомимо Вас про актуальні зміни у законодавстві шляхом його оновлення.

Фахівці компанії “ІК-ПРОЕКТ” готові відповісти на будь-які Ваші питання щодо інженерно-консультаційних послуг, надіслані на адресу ik-proekt@ukr.net або залишені в коментарях, та за телефоном +38 (050) 298 89 22.

Більше з теми:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *