МАТЕРІАЛИ

Формування правового поля для запровадження інституції інженера-консультанта

Основним напрямком діяльності ТОВ «ІК-ПРОЕКТ» є надання послуг інженера-консультанта.

В минулому випуску ми розповіли про те, хто такий інженер-консультант, та для чого він потрібен у будівельних реаліях сучасної України. Наразі продовжуємо ознайомлення з пакетом матеріалів, підготованих Міжнародною гільдією інженерів-консультантів.

Слід зазначити, що будь-яка діяльність починається з підготовки відповідної нормативно-правової бази, котрої для інженерно-консультаційних послуг донедавна ще не було. Організація, фактично, нового напрямку в будівельній індустрії була оперативно здійснена колективом МГІК і дозволила впровадити інженерів-консультантів у будівельну практику.

Тож як регулюється діяльність інженера-консультанта? В яких законодавчих документах* мають орієнтуватися всі учасники будівельного процесу для ефективного та коректного залучення інженерів-консультантів? [*Всі документи чинні на час публікації матеріалу та доступні за посиланнями]

Наразі українське законодавство вже містить передумови для запровадження інституції інженера-консультанта у будівництві (зокрема, дорожньому):

 • на рівні закону передбачено залучення інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва;
 • затверджено вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування;
 • до Державного класифікатора професій ДК 003:2010 включено нову професію «інженер-консультант (будівництво)»;
 • Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи») визначено кваліфікаційні характеристики професії «інженер-консультант».

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання діяльності інженера-консультанта, таким чином, є наступні:

Звертаємо увагу, що терміни та поняття, пов’язані з діяльністю інженера-консультанта, визначені вітчизняним законодавством у різних нормативних документах, тому вони відображають різні контекстуальні аспекти функціонування цієї інституції. Серед таких термінів:

 • інжинірингова діяльність у сфері будівництва (інжиніринг) – діяльність з надання послуг інженерного та технічного характеру, до яких належать:
 • проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень,
 • розробка програм фінансування будівництва,
 • організація виготовлення проектної документації,
 • проведення експертизи проекту,
 • проведення конкурсів і торгів,
 • укладання договорів підряду,
 • координація діяльності всіх учасників будівництва,
 • здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єкта архітектури,
 • консультації економічного, фінансового або іншого характеру.

Джерело – Стаття 1 Закону України «Про архітектурну діяльність».

 • інженер-консультант – суб’єкт господарювання, який надає дорожні консультаційні послуги з урахуванням умов, визначених у контрактах, зокрема, міжнародної федерації інженерів-консультантів FIDIC, із залученням спеціалістів, що мають виданий відповідно до законодавства кваліфікаційний сертифікат для здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування.

Джерело – Вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1065.

 • керівник будівництва (інженер-консультант у будівництві) – фізична особа з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною, або юридична особа (інжинірингова компанія, яка має у своєму складі фахівців з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною), яка в межах повноважень, делегованих замовником, здійснює керівництво реалізацією проекту, надає замовнику консультації щодо вибору оптимальних шляхів його реалізації, приймає від його імені відповідні рішення або виконує інші функції.

Джерело – Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджені наказом Мінсоцполітики від 23.06.2017 № 1050, зареєстрованим у Мін’юсті  08.09. 2017 за № 1111/30979.

Підсумовуючи наведені документи, можна стверджувати, що для діяльності інженера-консультанта як фахівця чи групи фахівців, а також як суб’єкта господарювання, в Україні підготовано необхідні правові підстави.

🛠 Залишились питання? Команда фахівців «ІК-ПРОЕКТ» готова проконсультувати Вас з будь-яких запитань, вислухати думки та коментарі, врахувати пропозиції щодо теми інженерно-консультаційних послуг: +38 (050) 298 89 22, ik-proekt@ukr.net.

Читайте також:

Текст підготовано за матеріалами статті: Інженер-консультант: суб’єкт господарювання і фахівець (Олександр Непомнящий, Вісник будівельника, випуск №2, 2018).

Опубліковано: 03. 12. 2018

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *